Imate li lječničko uvjerenje o sposobnosti rada?

Jeste li završili školu za profesionalnog (KV) vozača?

Imate li digitalnu karticu za tahograf?

Imate li ADR dozvolu?

Poznavanje engleskog jezika

Poznavanje njemačkog jezika

Imate li iskustva sa upravljanjem vozilom vrste KOMBI FURGON?

Imate li iskustva sa upravljanjem vozilom vrste KOMBI CERADA?

Imate li iskustva sa upravljanjem vozilom vrste KOMBI CERADA s prikolicom?

Imate li iskustva sa upravljanjem vozilom vrste ŠLEPER CERADA MEGA?

Imate li iskustva sa upravljanjem vozilom vrste ŠLEPER CERADA MEGA sa utovarnom rampom?

Upravljate li često teškim teretnim vozilima izvan RH?

SLOVENIJA

AUSTRIJA

NJEMAČKA

LUXEMBURG

BELGIJA

NIZOZEMSKA

FRANCUSKA

DANSKA

ŠVEDSKA

ITALIJA

ŠPANJOLSKA

PORTUGAL

ČEŠKA

POLJSKA

SLOVAČKA

MAĐARSKA

RUMUNJSKA

BOSNA I HERCEGOVINA

SRBIJA

ŠVICARSKA

NORVEŠKA

Poznavanje MEHANIKE

Poznavanje ELEKTRIKE

Poznavanje PNEUMATIKE

Imate li povijest zapolsenja? (zadnje prije sadašnjeg zaposlenja)

Da li pušite?

Jeste li skloni uživanju alkohola, droge i sl.?

Jeste li pod krivičnom istragom?

Jeste li krivično osuđivani?

Bavite li se sportom?

Poznajete li koga od zaposlenika?

Informacije koje navedete u ovom obrascu upotrijebit ćemo za kontakt s vama u vezi s vašim zaposlenjem. Vaši su podaci sigurni kod nas i neće se dijeliti s trećim osobama.

11 + 9 =

Popis potrebnih dokumenata za prijavu

Prilikom prijave vozača potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

 

1. Životopis ili ispunjen interni „prijavni upitnik“
2. Preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
3. ORIGINAL obrazac PK (porezna kartica)
4. Preslika uvjerenja o stečenoj kvalifikaciji (KV vozač motornog vozila)
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica)
6. Preslika vozačke dozvole
7. Preslika uvjerenja za COD 95 (ako nije upisan u vozačku dozvolu)
8. Preslika kartice vozača (digitalna tahograf kartica)
9. Liječničko uvjerenje za radno mjesto profesionalnog vozača teretnih motornih vozila, ako je prekid rada bio duži od jednog mjeseca (ne starije od 6 mjeseci)
10. Preslika ADR dozvole (ako posjeduje)
11. Preslika kartice tekućeg računa ako ima i kartice zaštićenog računa
12. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
13. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariji od 6mj)
14. Obrazac eM-2P (Prijava o prestanku osiguranja na HZMO kod prijašnjeg poslodavca)
17. Ime oca i majke